English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Gorbryder

Mae gorbryder yn ymateb normal i fygythiad neu berygl ac mae’n rhan o’r profiad dynol arferol, ond gallai datblygu’n broblem iechyd meddwl pan fod yr ymateb yn cael ei gordeimlo, yn parhau am fwy na thair wythnos ac yn torri ar draws bywyd dyddiol.
Nodweddion gorbryder yw pryder ac aflonyddwch meddwl, ac mae symptomau corfforol yn aml hefyd, megis anadlu a chur calon cyflym neu chwys poeth ac oer. Ni chaiff straen ei ystyried yn broblem iechyd meddwl ynddo’i hun, ond gall straen hir-dymor gael ei gysylltu â gorbryder neu iselder.

  • Caiff anhwylder gorbryder cyffredinol (GAD) ei ddiagnosio ar ôl i berson brofi tyndra eithafol bob diwrnod am chwe mis (blinder cynyddol, crynu, aflonyddwch, tyndra cyhyrau), pryder a theimladau o ofn am broblemau bob dydd.
  • Mae’r person yn bryderus yn y mwyafrif o sefyllfaoedd, ac nid oes unrhyw sbardun penodol ar gyfer gorbryder.
  • Fel arfer bydd gan bobl sy’n profi gorbryder symptomau sy’n ffitio mewn i fwy nag un categori o anhwylder gorbryder, a chaiff y rhain eu diagnosio fel arfer gydag o leiaf un anhwylder meddyliol arall, iselder yn gyffredin.
  • Ffobia cymdeithasol, ofn cyson o gael eich gweld yn negyddol neu o gael eich bychanu mewn sefyllfaoedd cymdeithasol neu berfformiad, yw’r trydydd cyflwr meddwl mwyaf cyffredin a ddiagnosir mewn oedolion yn fyd-eang gyda chyffredinrwydd oesol o leiaf.
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880