English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Y Manteision o Weithio Gyda Ni

Rydym yn cynnig amrywiaeth hael o fanteision i’n gweithwyr i gyd sy’n cynnwys:

• Hawl gwyliau blynyddol da – 26 diwnord yn codi i 30 diwrnod ar ôl 4 blynedd ac mae gwyliau’r banc yn ychwanegol i hyn – felly mae hawl o hyd at 38 diwrnod y flwyddyn.

• Hawl hael i ddarpariaeth o gyflog llawn a hanner cyflog os ydych yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch.

• Cofrestriad i Gynllun Diogelu Incwm sy’n gallu gwneud taliadau o dua 50% o’ch cyflog am hyd at 2 flynedd.

• Cofrestriad awtomatig i’n Cynllun Pensiwn Grŵp a byddwn yn talu 4.5% o’ch cyflog i hyn – hyd yn oed os ydych yn dewis peidio â chyfrannu.

• Cynllun Yswiriant Bywyd Grŵp – bydd hyn yn darparu 3 gwaith eich cyflog fel taliad i’ch buddiolwyr mewn amgylchiadau anffodus o’ch marwolaeth tra’ch bod yn ein gwasanaethu.

• Mynediad i Raglen Gymorth Gweithwyr cyfrinachol sy’n darparu amrywiaeth eang o gymorth a chyngor gan gynnwys cwnsela, cyngor ariannol a chyfreithiol.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Our Tenancy Support Projects in Swansea have been chosen for Tesco Bags of Help for December! Please shop, vote a… https://t.co/YrSraPZsic
A Disorder for Everyone is coming to Cardiff on 1 Feb. A one day event for everyone interested in the current deba… https://t.co/Yp7hKZ1POe
RT @patmcardle51: @Gofal_ @EwanHilton @MarkDrakeford From what I know @gofal is a ‘people informed’ organisation Wonderfully listening to i…
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880