English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Anhwylder deubegynol

Cysylltir anhwylder deubegynol, a adnabyddir hefyd fel iselder manig, â newidiadau hwyliau eithafol sy’n mynd o or-hapusrwydd a weithiau seicosis (a adnabyddir gyda’i gilydd fel mania neu heipomania) i ddirywiad hwyliau a lleihad mewn egni a gweithgarwch (iselder). Caiff ei ddiagnosio ar ôl o leiaf dau ddigwyddiad ble mae hwyliau a lefelau gweithgarwch pobl yn gythryblus ofnadwy, gan gynnwys ar rai adegau mania neu heipomania, ac ar adegau eraill, iselder. Mae person fel arfer yn gwella’n llwyr rhwng y digwyddiadau hyn.

Yn ystod cyfnod o ‘fania’ gall pobl arddangos syniadau mawreddog (cred eithafol yn eu grym eu hunain, deallusrwydd neu berthynas i bobl bwysig neu’r Duwdod), synnwyr eithafol o hunan-werth, llai o angen i gysgu a gallu diffygiol i ganolbwyntio a beirniadu.

Mae heipomania yn fania llai eithafol ble mae annormaledd hwyliau ac ymddygiad yn gyson ac yn amlwg, ond ddim yn digwydd gyda rhithweledigaethau na rhithdybiau nag yn arwain at ymyrryd difrifol i’r gwaith neu wrthodiad cymdeithasol.

  • Mae rhwng 0.9% a 2.1% o’r boblogaeth o oedolion yn profi anhwylder deubegynol ar ryw adeg yn eu bywydau.
  • Mae ychydig iawn o wahaniaeth o ran rhyw.
  • Mae symptomau o anhwylder deubegynol fel arfer yn dechrau rhwng 15 a 24 oed.
  • Mae’r oedran o gychwyniad mania yn gynharach mewn dynion na menywod, er bod gan fenywod amlder uwch trwy gydol gweddill eu bywydau. Fodd bynnag gallai ddigwydd yn gyntaf ar unrhyw oedran o blentyndod i henoed.
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880