English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Cysylltwch â ni

Mae gennym nifer o swyddfeydd ar hyd a lled De Cymru. I gysylltu â’ch swyddfa leol, gweler y rhestr isod os gwelwch yn dda. Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’n Prif Swyddfa os gwelwch yn dda:

Prif Swyddfa a'r Tîm Pen-y-bont ar Ogwr
2il Lawr, Derwen House, 2 Court Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1BN,
F: 01656 647722
E: enquiries@gofal.org.uk

Swyddfa Caerdydd 
1 Pen Y Lan Road, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3PG,
F: 02920 895255

Swyddfa Gwent (gwasanaethau yn Blaenau Gwent, Torfaen a Caerffili)
Uned 2C Foxes Lane, Parc Busnes Oakdale, Oakdale, Blackwood, NP12 4AB. 
F: 
01495 245802 

Swyddfa RCT a Merthyr Tudful
Uned 1, Parc Busnes Melin Corrwg, Glan-bad, Trefforest, CF37 5BE,
F: 01443 845970

Swyddfa Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot
Beaufort House, Beaufort Road, Swansea, SA6 8JG.
F: 01792 763350

Swyddfa Fro Morgannwg
9a Tynewydd Rd, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8HB
F: 02920 895250 

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880