English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Cefnogaeth Gorfforaethol

P’un a ydych yn edrych am bartneriaeth strategol hir-dymor neu ymgysylltiad gweithwyr drwy godi arian a digwyddiadau, gallwn weithio gyda chi i siapio cyfle sydd yn ateb eich anghenion.

Perthnasoedd Strategol

Mae diddordeb gan Gofal mewn adeiladu perthnasoedd hir-dymor ac effeithiol gyda sefydliadau sy’n gallu cefnogi’n gwaith mewn nifer o ffyrdd, megis codi arian, cynyddu ymwybyddiaeth o’n gwaith ac ychwanegu eu llais i’n hymgyrchoedd.

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi prosiect penodol neu yn edrych am berthynas mwy strategol, gall ein Tîm Corfforaethol proffesiynol eich helpu i ateb eich nodau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) drwy ddarparu pecyn wedi’i deilwra’n arbennig i’ch anghenion. Mae cyfleoedd yn cynnwys:

Elusen y Flwyddyn
Mae partneriaeth Elusen y Flwyddyn gyda Gofal yn ffordd wych i annog eich gweithwyr a’ch cleientiaid yn ogystal a’n helpu i godi arian ac ymwybyddiaeth o’n hachos.

Rhoi trwy gyflogres
Mae rhoi trwy gyflogres yn ffordd hawdd ac effeithiol o ran trethiant i chi a’ch gweithle wneud cyfraniadau rheolaidd i Gofal i gefnogi ein gwasanaethau i bobl gyda iechyd meddwl gwael. Mae rhoi trwy gyflogres yn meddwl fod gweithwyr yn gallu gwneud cyfraniadau i Gofal yn uniongyrchol o’u cyflogau gros, cyn treth.

Digwyddiadau Meithrin Tîm
Mae heriau meithrin tîm Gofal yn ffordd wych o gael gweithwyr allan o’u cynefin arferol a gweithio gyda’i gilydd er budd achos da. Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i feithrin sgiliau gwaith tîm wrth amlygu effeithiau iechyd meddwl gwael yn y gweithle.

Codi Arian Gan Staff
Mae nifer o ffyrdd y gall staff godi arian tuag at ein hachos. Gall eich gweithlu gymryd rhan yn ein digwyddiadau wedi’u trefnu (Gweler Digwyddiadau Codi Arian) neu gynnal eu digwyddiadau eu hunain.

Ar gyfer y naill a’r llall, gall Gofal roi cyngor ac awgrymiadau ar sianelu egni eich staff i’r gweithgareddau codi arian gwerthfawr a buddiol.

Gwirfoddoli gweithwyr
Mae gwirfoddoli yn ffordd ardderchog o gynyddu morâl a lles tra’n cefnogi gwaith elusennol Gofal.

Cwsmeriaid yn Cymryd Rhan
Mae cael eich cwsmeriaid i gymryd rhan a’u gwneud yn ymwybodol o Gofal yn ffordd dda o adael iddynt wybod eich bod yn feddylgar. Cewch ddefnyddio’n gweledigaeth a’n cenhadaeth i helpu i’ch cwsmeriaid wneud penderfyniadau mwy deallus am eu hiechyd a chynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880