English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Etholiadau

Maniffesto

Mae iechyd meddwl wedi codi ar yr agenda yn ystod dau dymor diwethaf y Cynulliad, gyda chymorth trawsbleidiol ar gyfer polisi a deddfwriaeth newydd fel Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru). Yn ogystal â hyn, mae nifer o Aelodau Cynulliad wedi siarad yn agored a dewr am eu profiadau eu hunain o broblemau iechyd meddwl, gan ein helpu i wella dealltwriaeth a thaclo stigma a gwahaniaethu yng Nghymru.

Fodd bynnag, rhaid i’r ffocws hwn ar iechyd meddwl gael ei gynnal yn ystod tymor nesaf y Cynulliad. Mae’n glir i ni bod angen gwneud llawer yn fwy i wella ymyrraeth gynnar ac atal, gan ddatblygu gwasanaethau iechyd meddwl o ansawdd uchel ymhellach, mynd i’r afael ag agweddau a helpu i greu Cymru iach ei meddwl.

Mae’r elusennau iechyd meddwl Gofal a’r Sefydliad Iechyd Meddwl – gyda chymorth Bipolar UK, Diverse Cymru a Samariaid Cymru – wedi datblygu’r maniffesto hwn er mwyn amlygu ein blaenoriaethau ar gyfer tymor nesaf y Cynulliad. Rydym yn gobeithio fod pob un o bleidiau gwleidyddol Cymru yn barod i groesawu’r heriau hyn ac ymrwymo i weithredu i wella iechyd meddwl a lles yn ystod y pumed Cynulliad.

Lawrlwythwch ein maniffesto yma.

Cliciwch ar y graffiau isod a'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol!

Manifesto graphic   Manifesto graphic   Manifesto graphic   Manifesto graphic

Manifesto graphic   Manifesto graphic   Manifesto graphic   Manifesto graphic

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880