English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Mae llawer o ffyrdd i chi gymryd rhan a’n cefnogi!

Y peth pwysig i gofio yw, beth bynnag rydych yn ei wneud, byddwch yn cefnogi’r un o bob pedwar o bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl bob blwyddyn, a’u helpu i wneud gwahaniaeth sy’n para i’w bywydau.

P’un a ydych yn cymryd rhan mewn un o’n digwyddiadau blynyddol, yn trefnu eich digwyddiad codi arian eich hun, neu’n gwneud cyfraniad unigol i ni, cewch deimlo’n sicr bod 100% o’r arian rydych yn codi/cyfrannu yn mynd yn uniongyrchol tuag at gefnogi cyflenwad ein gwasanaethau. Mae’ch harian yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles y bobl rydym yn eu cefnogi.

Beth allech chi wneudGolf photo

Mae nifer o ffyrdd i chi roi eich cefnogaeth i Gofal:

Am ragor o wybodaeth ar sut y gallech gymryd rhan a chodi arian i ni, cysylltwch â’n prif swyddfa ym Mhen-y-Bont ar 01656 647722, neu ebostiwch enquiries@gofal.org.uk

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880