English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Mentrau Gofal Cyf

Sefydlwyd Mentrau Gofal Cyf gennym (GEL) ym mis Ebrill 2010. GEL yw ein his-gwmni masnachu ac yn gwmni cyfyngedig gan warant.

Gweledigaeth GEL

Ysbrydoli eraill i feddwl yn wahanol am iechyd meddwl a busnes

Cenhadaeth GEL

I weithredu portffolio o fusnesau sy’n gymdeithasol gyfrifol sy’n:

  • Buddsoddi elw ychwanegol mewn iechyd meddwl gwell a lles;
  • Meddwl yn wahanol am iechyd meddwl, busnes ac elw;
  • Darparu amgylcheddau gwaith cefnogol sy’n grymuso.

Mae GEL ar hyn o bryd yn gweithredu un uned busnes o fewn ei bortffolio:

PS Services: Busnes glanhau a chynnal tir, sy’n darparu gwasanaethau o ansawdd uchel am brisoedd cystadleuol. Mae PS Services yn rhoi cyfle unigryw i gwsmeriaid i wella eu cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol gan sefyll trwy ddarpariaeth ffurfiol o wasanaeth gyda menter cymdeithasol. Gweler gwefan PS Services yn awr!

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880