English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

TUC Cymru - Iechyd Meddwl a Gwaith


Arweiniad i iechyd a lles meddwl ar gyfer gweithwyr

Gofal wedi bod yn gweithio gyda TUC Cymru i ddatblygu arweiniad i iechyd a lles meddwl ar gyfer gweithwyr. Cafodd hyn ei lansio yn y Gynhadledd Cydraddoldeb TUC Cymru ym mis Ebrill 2014 a'i ddosbarthu i fasnachu cynrychiolwyr cydraddoldeb undebau o ystod o organisaitons. Mae'r llyfryn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

info booklet Welsh     Info booklet     


Briffio ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau Llafur - Iechyd Meddwl a Gwaith

Mental health briefing for trade union reps

Ym mis Medi 2014 yn y cynadleddau iechyd meddwl TUC Cymru yng ngogledd a de Cymru, lansiwyd sesiwn friffio iechyd meddwl cynhwysfawr ar gyfer cynrychiolwyr undebau llafur.

Roedd y pecyn cymorth ei ddatblygu gan Gofal mewn partneriaeth â TUC Cymru ac roedd nifer o gyfleoedd i gynrychiolydd undeb llafur i gyfrannu at y broses hon.

Mae'n darparu gwybodaeth am iechyd meddwl, awgrymiadau a siarad sut i gael gafael ar gymorth a chefnogaeth. Mae hefyd yn cynnwys nifer o offer i helpu cynrychiolwyr undebau llafur i wella iechyd meddwl a lles yn y gweithle.

Mae'r briffio ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880