English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Buddsoddwyr Mewn Pobl

Mae’r wobr Buddsoddwyr Mewn Pobl yn cydnabod sefydliadau sy’n rhoi pobl ar flaen eu hymarfer da, ac yn rhoi arwydd clir eu bod yn ymrwymedig i wella pahaus. Yma yn Gofal rydym yn falch ein bod wedi cyflawni statws Buddsoddwyr Mewn Pobl, yn Ebrill 2012, am y tro cyntaf, ac rydym yn ymrwymedig i ddatblygu i lefelau uwch o’r safon dros y blynyddoedd nesaf.

Cliciwch yma i edrych ar wefan Buddsoddwyr Mewn Pobl.

Investors in People logo

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880