English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Journeys

O fis Hydref 2014, mudiad o Gaerdydd Journeys, daeth yn brosiect o Gofal. Journeys wedi darparu hir adnoddau lluosog ar gyfer pobl sy'n dioddef o iselder ar draws Cymru. Bydd y gwasanaethau hyn yn parhau fel arfer o dan yr enw Teithiau hyd y gellir rhagweld.Sut y gall
Journeys eich helpu

Unig ddiben Journeys yw helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd i adferiad o iselder. Maent yn cymryd ymagwedd gyfannol tuag at oresgyn iselder drwy hunangymorth dan arweiniad, adeiladu sylfeini ar gyfer lles hirdymor cynaliadwy. Maent yn darparu gwybodaeth, adnoddau ymarferol, gwasanaethau a hyfforddiant sy'n hybu datblygiad sgiliau a strategaethau i helpu pobl i ddod o hyd i'w lwybr ei hun i adferiad. Maent yn cynnig cefnogaeth a dealltwriaeth i bobl a effeithir gan iselder, eu ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Cysylltwch Journeys

I siarad â rhywun yn Journeys, ffoniwch 029 20 692891 neu e-bostiwch JourneysInfo@gofal.org.uk
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
output is not well-formed xml
As you can probably tell, we're really proud to be one of the three partners leading the @TTCWales campaign to end stigma & discrimination!
You can get involved with the @TTCWales campaign to #EndStigma in a number of ways. Find out more here: http://t.co/m4cilOsNVb
Lots of people have been sharing their experiences of mental health problems. You can read their @TTCWales blogs here http://t.co/7LLptw9rBY
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014 Time to change Wales
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880