English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Pan gwneud cyfraniad atom ni?

Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da a lles i bawb; fodd bynnag mae angen eich help arnom i gyflawni hyn. Bydd un o bob pedwar o bobl yn profi problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn. Rydym yn gweithio gyda phobl bob dydd, sydd am nifer o resymau, yn cael problemau â rheoli eu hiechyd meddwl. Mae’r arian rydych yn cyfrannu yn cefnogi’r gwasanaethau rydym yn eu darparu yn uniongyrchol. Drwy wneud cyfraniad atom, rydych yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles rhwyun.

Mae nifer o ffyrdd o gyfrannu at Gofal i gefnogi’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl â iechyd meddwl gwael a chymhleth hir-dymor. Cewch wneud cyfraniad unigol neu rai misol rheolaidd, cyfrannu er cof rhywun agos neu drwy rodd etifeddiaeth.

Gellir gwneud cyfraniadau ar-lein, drwy neges destun neu drwy’r post.

Drwy ddewis un o’r dulliau hyn cewch deimlo’n sicr bod eich cyfraniadau yn mynd tuag at barhau â’n gwaith hanfodol a’u bod yn mynd i gael eu gwerthfawrogi gan y rheiny sy’n profi iechyd meddwl gwael yn awr ac yn y dyfodol.

Os ydych yn talu trethi yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, cewch hefyd hawlio Gift Aid ar eich cyfraniad ac felly cyfrannu hyd yn oed yn fwy.

Diolch am eich cefnogaeth.

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cyfraniad, cysylltwch â ni ar 01656 647722 neu ebostiwch enquiries@gofal.org.uk.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880