English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Ymgysylltiad y cyfryngau

Er mwyn hysbysu a dylanwadu ar bolisi a barn y cyhoedd, rydym yn rhyngweithio’n rheolaidd â’r cyfryngau darlledu ac argraffu. Rydym yn ysgrifennu colofn reolaidd i’r Western Mail ac yn aml yn cyfrannu at straeon newyddion BBC Cymru ac ITV Cymru.Am ymholiadau cyfryngau, cysylltwch os gwelwch yn dda â prif swyddfa:

Mae'n bwysig bod yr adroddiad yn y cyfryngau ar broblemau iechyd meddwl mewn modd cytbwys a chyfrifol, gan ystyried yr iaith, tôn ac effaith bosibl y stori / erthygl ar bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn ofalus. Dyma rai canllawiau cyfryngau ysgrifenedig gan yr elusen bwyta anhwylder Beat:

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
RT @cjdl2012: System change. Mental wellbeing. Connecting with nature @Gofal_ board meeting. Privilege to work with a fantastic organisatio…
RT @Sarah_Wills_: Look! 👀 New jobs! Some fantastic opportunities to join the senior leadership team @Gofal_ just as we embark on a very exc…
Job vacancy: Head of Service - Crisis Prevention and Home [2 posts] If you're driven to inspire and manage our la… https://t.co/AQtU9h8uuA
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880