English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Ymgysylltiad y cyfryngau

Er mwyn hysbysu a dylanwadu ar bolisi a barn y cyhoedd, rydym yn rhyngweithio’n rheolaidd â’r cyfryngau darlledu ac argraffu. Rydym yn ysgrifennu colofn reolaidd i’r Western Mail ac yn aml yn cyfrannu at straeon newyddion BBC Cymru ac ITV Cymru.Am ymholiadau cyfryngau, cysylltwch os gwelwch yn dda â prif swyddfa:

Mae'n bwysig bod yr adroddiad yn y cyfryngau ar broblemau iechyd meddwl mewn modd cytbwys a chyfrifol, gan ystyried yr iaith, tôn ac effaith bosibl y stori / erthygl ar bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn ofalus. Dyma rai canllawiau cyfryngau ysgrifenedig gan yr elusen bwyta anhwylder Beat:

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880