English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Y problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin

Y problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin yw gorbryder ac iselder gyda rhyw un neu ddau o bob deg o oedolion yn profi symptomau ar unrhyw un adeg. Mae ymchwil yn dangos bod un o bob pedwar o bobl yn profi problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn, sy’n golygu mai problemau iechyd meddwl yw rhai o’r problemau iechyd mwyaf cyffredin.

Isod, mae rhestr o’r problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin. Cliciwch ar bob dolen am ragor o wybodaeth am bob cyflwr unigol.

**Mae pob disgrifiad yn seiliedig ar ymchwil, casgliadau a thystiolaeth yng nghyhoeddiad y Mental Health Foundation: The Fundamental Facts - the latest facts and figures on mental health.

Man holding a sign that says one in four

Gorbryder

Anhwylder deubegynol

Iselder

Anhwylder Obsesiynol Cymhellol (OCD)

Anhwylderau personoliaeth

Ffobiâu

Iselder Ôl-enedigol

Anhwylder Straen Wedi Trawma

Seicosis

Anhwylder Sgitsoeffeithiol

Sgitsoffrenia

Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Hunan-niwed

Straen

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880