English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Anhwylder Obsesiynol Cymhellol

Mae OCD yn ffurf gyffredin o orbryder a gymeriadir gan feddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol. Mae obsesiynau yn feddyliau ailadroddus y gellir eu gweld fel afresymol, ond ni ellir eu hanwybyddu. Gweithredoedd defodol yw cymelliadau y mae pobl yn teimlo cymhelliant i’w hailadrodd er mwyn lleihau gorbryder neu i atal meddyliau obsesiynol. Er enghraifft, gall rhywun gredu bod eu dwylo’n frwnt trwy’r amser ac felly yn eu golchi drosodd a throsodd.

  • Bydd 2-3% o bobl yn profi OCD yn ystod eu bywyd. Mae’n aml yn cymryd rhwng 10 a 15 blynedd i bobl chwilio am help proffesiynol.
  • Mae 7% o oedolion yn adrodd ‘obsesiynau’ mewn unrhyw wythnos, gyda 4% yn adrodd ‘cymelliadau’.
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Good luck to James who is running the #LondonMarathon2018 to raise money for @NewLinkWales. Donate here: https://t.co/FobMJ99Bdh
BBC News - Mental health patients want immediate diagnosis, says report https://t.co/JaMUkpIkds
RT @RCPsychWales: Welsh Eating Disorder Service Review @TREDCymru are running a number of design workshops in May, have your say and help s…
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880