English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Anhwylder Obsesiynol Cymhellol

Mae OCD yn ffurf gyffredin o orbryder a gymeriadir gan feddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol. Mae obsesiynau yn feddyliau ailadroddus y gellir eu gweld fel afresymol, ond ni ellir eu hanwybyddu. Gweithredoedd defodol yw cymelliadau y mae pobl yn teimlo cymhelliant i’w hailadrodd er mwyn lleihau gorbryder neu i atal meddyliau obsesiynol. Er enghraifft, gall rhywun gredu bod eu dwylo’n frwnt trwy’r amser ac felly yn eu golchi drosodd a throsodd.

  • Bydd 2-3% o bobl yn profi OCD yn ystod eu bywyd. Mae’n aml yn cymryd rhwng 10 a 15 blynedd i bobl chwilio am help proffesiynol.
  • Mae 7% o oedolion yn adrodd ‘obsesiynau’ mewn unrhyw wythnos, gyda 4% yn adrodd ‘cymelliadau’.
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Last chance to apply for the post of Project Co-ordinator in Swansea - applications by 9am tomorrow, 13th July, we'… https://t.co/H33cmznNbJ
Wow, huge congratulations to @Pentrehafod school students who chose Gofal in the @FirstGiveUK programme, and won!… https://t.co/KpzbZLJn1c
Well done @SarahBloom91 and the team at @GrantThorntonUK Cardiff - it looks high up there! Thank you very much for… https://t.co/Nqx6CnFXAD
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880