English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Trefnu digwyddiad

Fundraising event

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi Gofal i gael effaith gadarnhaol hir-dymor ar i echyd meddwl a lles pobl, yna mae trefnu digwyddiad codi arian eich hun yn ffordd wych o wneud hyn. Gall treulio rhai o’ch hamser ac egni i godi arian i Gofal fod yn lawer o hwyl ac yn werthfawr iawn.

Beth bynnag yw’r swm o arian rydych eisiau ei godi, byddwch yn helpu i newid bywydau’r rheiny sy’n profi iechyd meddwl gwael.

Beth bynnag yw’ch digwyddiad, byddwn yn eich cefnogi i gyflawni eich nodau.

Am syniadau codi arian gweler www.how2fundraise.org

Am ragor o wybodaeth, ebostwich ni ar fundraising@gofal.org.uk neu ffoniwch ni ar 01656 647722.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
RT @breathespaces: Jane & Sarah are providing Reflexology & Shiatsu for the Carers Project at Breathe today! Pass on to carers in the #C
RT @breathespaces: If there is an issue with your physical health, many people book an appointment with the doctor. But when it comes to yo…
RT @Sarah_Wills_: Great to hear about the new priorities of @HeritageFundUK from @roskerslake and a focus on local communities, devolved de…
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880