English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Iselder Ôl-enedigol

Mae dau brif fath o broblem iechyd meddwl y mae menywod weithiau yn eu profi yn dilyn genedigaeth plentyn: iselder ôl-enedigol a seicosis puerperal. Ystyrir seicosis puerperal fel problem iechyd meddwl difrifol. Mae iselder ôl-enedigol, a adnabyddir hefyd fel iselder ‘post partum’ yn effeithio ar rwng 8 a 15% o fenywod. Nid yw isedler ôl-enedigol yr un peth â’r ‘baby blues’ sy’n gyffredin iawn, ond yn para am ychydig o ddyddiau yn unig.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Last chance to apply for the post of Project Co-ordinator in Swansea - applications by 9am tomorrow, 13th July, we'… https://t.co/H33cmznNbJ
Wow, huge congratulations to @Pentrehafod school students who chose Gofal in the @FirstGiveUK programme, and won!… https://t.co/KpzbZLJn1c
Well done @SarahBloom91 and the team at @GrantThorntonUK Cardiff - it looks high up there! Thank you very much for… https://t.co/Nqx6CnFXAD
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880