English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Iselder Ôl-enedigol

Mae dau brif fath o broblem iechyd meddwl y mae menywod weithiau yn eu profi yn dilyn genedigaeth plentyn: iselder ôl-enedigol a seicosis puerperal. Ystyrir seicosis puerperal fel problem iechyd meddwl difrifol. Mae iselder ôl-enedigol, a adnabyddir hefyd fel iselder ‘post partum’ yn effeithio ar rwng 8 a 15% o fenywod. Nid yw isedler ôl-enedigol yr un peth â’r ‘baby blues’ sy’n gyffredin iawn, ond yn para am ychydig o ddyddiau yn unig.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
output is not well-formed xml
As you can probably tell, we're really proud to be one of the three partners leading the @TTCWales campaign to end stigma & discrimination!
You can get involved with the @TTCWales campaign to #EndStigma in a number of ways. Find out more here: http://t.co/m4cilOsNVb
Lots of people have been sharing their experiences of mental health problems. You can read their @TTCWales blogs here http://t.co/7LLptw9rBY
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014 Time to change Wales
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880