English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Seicosis

Mae ‘Seicosis’ yn disgrifio colli cysylltiad â realiti, a gall y symptomau gynnwys clywed lleisiau, gweld rhywbeth nad yw pobl eraill yn gweld, credu pethau anarferol, profi newidiadau canfyddiad neu rhoi ystyr personol i wrthrychau pob-dydd. Cysylltir seicosis â sgitsoffrenia, anhwylder sgitsoeffeithiol, seicosis puerperal, iselder difrifol ac yn cael ei brofi’n aml yn ystod y cyfnodau ‘uchel’ o anhwylder deubegynol. Gall cyflyrau eraill fel dementia arddangos symptomau seicotig hefyd.

  • Mae tua 1 o bob 200 o oedolion yn profi ‘anhwylder seicotig tebygol’ yn ystod cyfnod o flwyddyn.
  • Mae llai na chwarter o’r bobl sy’n cael profiadau seicotig ar ryw adeg yn eu bywydau yn cael eu heffeithio’n barhaol ganddynt.
  • Yr oedran gyfartalog ar gyfer dechrau symptomau seicotig yw 22.52. Mae 4.4% o’r boblogaeth gyffredinol yn dweud eu bod wedi profi o leiaf un symptom o seicosis megis rhithdybiau neu rithweledigaethau. Mae ffactorau o risg yn cynnwys ysmygu, byw yn y wlad, diffyg cymorth cymdeithasol, digwyddiadau bywyd gwael, niwrosis a defnydd gormodol o gyffuriau neu alcohol.
  • Y symptom mwyaf cyffredin a adroddir yw meddyliau paranoid.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880