English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Sgitsoffrenia

  • Sgitsoffrenia yw’r ffurf mwyaf cyffredin o anhwylder seicotig, ac yn effeithio ar rnwg 1.1% a 2.4% o bobl ar unrhyw un adeg.
  • Yr oedran mwyaf cyffredin ar gyfer dechrau sgitsoffrenia yw rhwng 20 a 30 oed.
  • Ar gyfartaledd, mae’n dechrau ymysg dynion tua 5 mlynedd yn gynharach nag ydyw mewn menywod.
  • Ar ôl digwyddiad cyntaf, mae tua 25% o bobl gyda sgitsoffrenia yn gwella’n gyfan gwbl heb brofi unrhyw ddigwyddiadau eraill. Bydd rhwng 10 a 15% yn profi anawsterau hir-dymor difrifol a bydd y gweddill yn profi digwyddiadau rheolaidd a difrifol gyda chyfnodau o wella neu symptomau gweddilliol rhwng y rhain.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Fantastic new Project - we're recruiting now! @Gofal_ #youngpeople #campaigns #mentalhealth #Wellbeing https://t.co/wIV5c3zIc8
RT @Sarah_Wills_: Got myself a copy of this lovely article on @Gofal_ ‘s Crisis House today. Fab to see the team & project recognised for t…
Last chance to apply for the post of Project Co-ordinator in Swansea - applications by 9am tomorrow, 13th July, we'… https://t.co/H33cmznNbJ
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880