English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Mae Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD) yn ffurf o iselder sy’n effeithio ar ryw 0.8% o’r boblogaeth ar ryw adeg yn eu bywydau. Mae dau fath o SAD: iselder gaeaf a haf. Mae iselder gaeaf yn digwydd yn fwy aml ac yn cael ei gymeriadu gan gyfnodau rheolaidd o iselder sy’n dechrau yn yr Hydref/Gaeaf o ganlyniad i ddiffyg golau llachar, ac yn peidio yn y Gwanwyn/Haf. Mae SAD yn wahanol i ffurfiau eraill o iselder gan fod y bobl a effeithir yn cysgu’n fwy nag sy’n arferol, tra bod pobl sy’n profi ffurfiau eraill o iselder yn ei chael hi’n anodd i gysgu.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880