English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Hunan-niwed

Mae hunan-niwed bwriadol yn amrywio o ymddygiad distrywiol heb unrhyw fwriad hunanddinistriol, ond sy’n lleihau tensiwn neu’n cyfathrebu trallod, hyd at ymgais o hunan-laddiad.

  • Mae gan y DU un o’r cyfraddau uchaf o hunan-niwed yn Ewrop, sef 400 o bob 100,000 o boblogaeth.
  • Mae cysylltiad cryf rhwng ymyddygiad hunan-niweidiol a phroblemau iechyd meddwl. Bydd y mwyafrif o’r rheiny sy’n mynychu adran argyfwng ar ôl hunan-niweidio yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer un neu fwy o ddiagnosisau seiciatrig. Bydd mwy na dau draean ohonynt yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer iselder.
  • Mae pobl gyda phroblemau iechyd meddwl presennol 20 gwaith yn fwy tebygol nag eraill i adrodd eu bod wedi hunan-niweidio yn y gorffennol.
  • Mae pobl sydd wedi hunan-niweidio mewn perygl arwyddocaol o hunanladdiad.
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
RT @dropthedisorder: We’ve just released more free tickets for unwaged ppl at Cardiff #adisorder4everyone (pls contact me)& there are abo…
RT @EwanHilton: We’ve appointed a trauma informed, support experienced handy person @Gofal_ he is already getting people engaged in mainten…
We're seeking a Young People’s Case Worker to join our exciting new peer support project. If you're passionate a… https://t.co/JNXlX81d75
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880