English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Hunan-niwed

Mae hunan-niwed bwriadol yn amrywio o ymddygiad distrywiol heb unrhyw fwriad hunanddinistriol, ond sy’n lleihau tensiwn neu’n cyfathrebu trallod, hyd at ymgais o hunan-laddiad.

  • Mae gan y DU un o’r cyfraddau uchaf o hunan-niwed yn Ewrop, sef 400 o bob 100,000 o boblogaeth.
  • Mae cysylltiad cryf rhwng ymyddygiad hunan-niweidiol a phroblemau iechyd meddwl. Bydd y mwyafrif o’r rheiny sy’n mynychu adran argyfwng ar ôl hunan-niweidio yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer un neu fwy o ddiagnosisau seiciatrig. Bydd mwy na dau draean ohonynt yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer iselder.
  • Mae pobl gyda phroblemau iechyd meddwl presennol 20 gwaith yn fwy tebygol nag eraill i adrodd eu bod wedi hunan-niweidio yn y gorffennol.
  • Mae pobl sydd wedi hunan-niweidio mewn perygl arwyddocaol o hunanladdiad.
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Last chance to apply for the post of Project Co-ordinator in Swansea - applications by 9am tomorrow, 13th July, we'… https://t.co/H33cmznNbJ
Wow, huge congratulations to @Pentrehafod school students who chose Gofal in the @FirstGiveUK programme, and won!… https://t.co/KpzbZLJn1c
Well done @SarahBloom91 and the team at @GrantThorntonUK Cardiff - it looks high up there! Thank you very much for… https://t.co/Nqx6CnFXAD
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2018
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880