English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Lles Staff

Rydym yn ddifrifol iawn am iechyd a lles ein staff, ac fel elusen iechyd meddwl a lles, rydym yn anelu at fod yn enghraifft o arfer da yn ein harferion cyflogaeth. Rydym wedi cyflawni’r safon Buddsoddwyr Mewn Pobl ac rydym yn llofnodyddion i’r siartr cyflogwr ystyriol ac yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn gofalu am iechyd meddwl a lles ein staff. Er mwyn cyrraedd y nod hwn, sefydlwyd grŵp lles staff gennym yn 2011, sydd wedi datblygu’r deg pwynt bwled canlynol 'Ymrwymiad i Les Staff'. Mae pob pwynt bwled yn adlewyrchu bethmae’n staff yn teimlo yw’r cyfrannwyr mwyaf pwysig i les y gweithle.

Rydym yn mesur ein perfformiad yn y meysydd hyn i gyd trwy ddefnyddio arolygon staff blynyddol ac rydym yn defnyddio’r canlyniadau i gyfeirio cynlluniau ar gyfer gwelliant a datblygu parhaus.

Ein Hymrwymiad i Les Staff

Rydym yn anelu at fod yn sefydliad sydd yn:

  • Gwerthfawrogi a chydnabod cyfraniadau unigolion at waith Gofal;
  • Cael diwylliant ble mae staff yn teimlo’n gysylltiedig â chenhadaeth, gweledigaeth a dyheadau’r sefydliad;
  • Rheoli newid mewn ffordd sy’n golygu bod pobl yn teimlo bod ganddynt ddigon o wybodaeth a chymorth;
  • Dryloyw, agored ac onest yn ei gyfathrebu â staff;
  • Hyrwyddo a hwyluso cydbwysedd gwaith/bywyd i’n staff i gyd;
  • Darparu amgylcheddau cyfforddus a chroesawgar i bobl weithio ynddynt;
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol i bawb;
  • Gwerthfawrogi a pharchu pawb sy’n gweithio i ni fel unigolion;
  • Cydnabod a darparu cymorth ar gyfer straen bywyd;
  • Sicrhau bod pobl sydd yn gallu siarad am eu hiechyd meddwl yn teimlo ein bod yn gwrando arnynt ac yn rhoi cymorth iddynt.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880