English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Uwch-dîm rheoli

Ewan Hilton
Ewan HiltonPrif Weithredwr

Mae Ewan yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth gyffredinol i’r sefydliad. Mae Ewan yn adrodd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Gofal, ac yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth gyffredinol i’r sefydliad gan sicrhau bod gweledigaeth, cenhadaeth a nodau corfforaethol yr elusen yn cael eu cyflawni.  Mae gan Ewan dros ugain mlynedd o brofiad o weithio yn sector annibynnol Cymru. Cyn ymuno â Gofal, roedd yn Bennaeth Gwasanaethau Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Abertawe (Coastal Housing erbyn hyn) a chyn hyn, roedd yn gweithio mewn nifer o swyddi trydydd sector yng Nghymru.

Liz Mander
Liz ManderInterim Director of Services

Liz is Interim Director of Services, reporting to the Chief Executive.

Jon Dix
Jon DixCyfarwyddwr Cyllid

Mae Jon Dix, Cyfarwyddwr Cyllid, yn Gyfrifydd Siartredig sydd â chefndir mewn Adfer Cyfrif Corfforaethol i'r cwmni mawr Deloitte Touche.  Yn fwy diweddar, rhedodd Jon ei fusnes cyfrifeg llwyddiannus ei hun yn ogystal â gwaith monitro ac ymchwilio i'r prif fanciau a sefydliadau ariannol eraill.

Jules Weston
Jules Weston

Mae Jules Weston, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata, wedi ymuno â Gofal o'i rôl fel Pennaeth Cyfathrebu elusen y tywysog, PRIME Cymru.  Ymhlith sawl rôl arall, datblygodd Jules ymgyrchoedd fel Uwch Gyfathrebu ar gyfer WWF yr Alban, rhedodd ei chwmni marchnata llwyddiannus ei hun, Firebright Communications, a chafodd yrfa hir fel Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr Teledu ar gyfer y BBC a Channel 4. 

Matthew Cole
Matthew ColeRheolwr Gyfarwyddwr o Gofal Enterprises Ltd

Mae Matt yn Rheolwr Gyfarwyddwr o Gofal Enterprises Ltd (GEL). GEL yw ein his-gwmni masnachu ac yn gwmni cyfyngedig gan warant. 

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880