English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Hyfforddiant a chymorth

Rydym wedi gweithio gyda chyflogwyr mwyaf y DU i’w helpu i fynd i’r afael â materion iechyd meddwl yn y gweithle. Ein dull yw trafod eich hanghenion yn unigol fel ein bod yn gallu sicrhau y caiff ein gwasanaethau eu teilwra yn briodol i chi.


man holding a sign that says work mattersGall ein cyrsiau amrywio o:

  • Sesiynau amser-cinio byr
  • Rhaglenni hanner-diwrnod
  • Rhaglenni diwrnod-llawn
  • Y Rhaglen 2-ddiwrnod Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Beth yw cynnwys ein cyrsiau?

  • Gwybodaeth am wahanol fathau o broblemau iechyd meddwl
  • Cyflogaeth, iechyd meddwl a’r Ddeddf Gwahaniaethu Anabledd
  • Sut y gallech chi wella eich polisi ac arferion
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a lles yn y gweithle
  • Chwalu chwedlau iechyd meddwl
  • Sut i edrych ar ôl eich iechyd meddwl a lles

Cymorth

Gallwn ddarparu cymorth i staff sy’n profi iechyd meddwl gwael, fel y gallent ddychwelyd i’r gwaith a/neu gynnal presenoldeb yn y gwaith.

Gallwn hefyd weithio gyda rheolwyr llinell / adrannau Adnoddau Dynol ac unigolion i gyd-drafod pecynnau dychwelyd-i’r-gwaith a newidiadau rhesymol.


Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â’n Prif Swyddfa ar 01656 647722 neu ebostiwch enquiries@gofal.org.uk

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880