English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Beth ydy’ch teulu a’ch ffrindiau yn gallu gwneud?

Os ydych wedi sylwi bod ffrind neu aelod o’r teulu yn ei chael hi’n anodd i ymdopi, nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i roi ychydig o gymorth iddynt a gwneud gwahaniaeth fawr.

Mae’n syniad da bob amser i siarad â nhw’n gyntaf, gofyn wrthynt sut maent yn teimlo, a dweud wrthynt eich bod wedi sylwi fod rhywbeth o’i le yn ddiweddar. Os ydych yn ei chael hi’n anodd i siarad â phobl, yna edrychwch ar yr ‘awgrymiadau siarad’ ar wefan Amser i Newid Cymru, maent wedi eu rhoi at ei gilydd gyda’r nod penodol o siarad â rhywun am eu problemau iechyd meddwl.

Gall wybod fod rhywun arall wedi cymryd yr amser i sylwi ar sut maent yn teimlo fod yn help mawr, a gall hyn annog iddynt gael help eu hunain.

Efallai yr hoffech eu cynghori ar beth i wneud nesaf:

  • Helpu iddynt wneud apwyntiad gyda’u meddygfa teulu lleol
  • Gofyn wrthyn am ddod allan i wneud rhywbeth gyda chi, fel cael coffi neu fynd am dro;
  • Annog iddynt siarad â gwasanaethau proffesiynol eraill fel y Samariaid neu wasanaethau proffesiynol cwnsela.

Cofiwch – mae’n bwysig eich bod yn gofalu am eich iechyd meddwl eich hun, felly peidiwch â gwneud mwy na sy’n gyfforddus i chi.

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
RT @breathespaces: Jane & Sarah are providing Reflexology & Shiatsu for the Carers Project at Breathe today! Pass on to carers in the #C
RT @breathespaces: If there is an issue with your physical health, many people book an appointment with the doctor. But when it comes to yo…
RT @Sarah_Wills_: Great to hear about the new priorities of @HeritageFundUK from @roskerslake and a focus on local communities, devolved de…
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2019
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880