English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Beth yw adferiad?

Mae ein cred y gall pobl â phroblemau iechyd meddwl fyw bywydau llawn, ac nad yw hyn o reidrwydd yn dibynnu ar gael gwared ar y salwch, ond yn hytrach ar ei reoli’n effeithiol, yn sail i’n hathroniaeth i adferiad.

Mae’n seiliedig ar ddull o gamau ble mae pobl yn gwneud newidiadau hir-dymor i agweddau o’u bywydau nad ydynt yn fodlon â nhw’n bresennol. Mae’r model yn cynnig dealltwriaeth i bobl o ble’r ydynt o ran eu hadferiad, yn ogystal â’u cynnydd dros amser.

Drwy ddarparu a hyrwyddo ein model o gymorth sy’n seiliedig ar adferiad, rydym yn ceisio rhoi’r canlynol i unigolion:

Gobaith: ar gyfer y dyfodol a bywyd ystyrlon, yn seiliedig ar y gred y gall pobl wella, cael cyfnodau o sefydlogrwydd a lles cymharol;

Hunaniaeth: datblygu hunaniaeth gadarnhaol y tu allan o fod yn rhywun â salwch meddwl a hyrwyddo rôl pob person fel aelod gwerthfawr o’r gymdeithas;

Ystyr: gwneud synnwyr o brofiad yr unigolyn o gael salwch meddwl, fel y gallai fod yn rhan o berson, ond nid yn ddiffiniad cyflawn ohono, a deall trwy addysg am achosion problemau iechyd meddwl;

Cyfrifoldeb Personol: sicrhau bod pawb yn gyfrifol am eu lles eu hunain, sy’n cynnwys chwilio am gymorth a chefnogaeth gan eraill, gwneud pethau sy’n helpu i gadw person yn iach, cydnabod pan fod pethau’n mynd yn anghywir a rheoli hyn.

Gofal written in sand

Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880