English | Cymraeg
Yn meddwl yn wahanol am iechyd meddwl a lles

Beth y gallech chi ei wneud

Pum cam i les meddwl

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod pum cam y gallwn ni i gyd gymryd i wella ein lles meddwl. Os ydych yn eu ceisio â meddwl agored, cewch feirniadu’r canlyniadau.

  • Cysylltu – Cysylltwch â’r bobl o’ch cwmpas: eich teulu, ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion. Treuliwch amser yn datblygu y perthnasoedd hyn.
  • Byddwch yn fywiog – Nid oes angen i chi fynd i’r gampfa. Ewch am dro, ar eich beic neu chwaraewch gêm o bel-droed. Chwiliwch am weithgaredd rydych yn ei fwynhau a’i wneud yn rhan o’ch bywyd.
  • Dysgwch – Gall dysgu sgiliau newydd roi synnwyr o gyflawniad a hyder newydd i chi. Felly, beth am ddechrau cwrs coginio, dechrau canu offeryn cerddorol, neu ddarganfod sut i drwsio’ch beic?
  • Rhowch i bobl eraill – Gall y gweithgaredd lleiaf gyfri, fel gwenu, dweud diolch neu air caredig. Gall gweithgareddau mwy, fel gwirfoddoli yn eich canolfan cymunedol lleol, wella eich lles meddwl a’ch helpu i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol newydd.
  • Sylwch – Byddwch yn fwy ymwybodol o’r presennol, gan gynnwys eich teimladau a’ch meddyliau, eich corff a’r byd o’ch cwmpas. Mae rhai pobl yn galw hyn yn ‘ymwybyddiaeth’ neu fod yn ystyriol, a gall hyn newid y ffordd rydych yn teimlo am fywyd a’ch dulliau o ddelio gyda heriau mewn ffordd gadarnhaol.
Gael ein cylchlythyr

Flickr
Youtube output is not well-formed xml
Twitter
Cysylltwch â ni
Teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r manylion canlynol: Gofal
2nd floor, Derwen House
2 Court Road, Bridgend
CF31 1BN
01656 647722 Find us - Google maps
Investors in People Mindful Employer Best Company 2014
© Gofal, 2020
Mae Gofal yn elusen gofrestredig. Elusen Gofrestredig Rhif: 1000889. Cyfyngedig trwy warant: 2546880